Sağlıklı bireyler sağlıklı aile ortamında yetişir. Toplumumuz aile bağlarına verdiği değeri evlilik sorunlarında boşanmaktan kaçınma ve özellikle ‘çocuklar için’ birbirine sabretme olarak deneyimlerden boşanmak yerine evlilikteki ‘sıkıntılara tahammül etme’yi yani  kendini feda etmeyi ebeveynliğin doğal sonucu olarak görüp  yüceltmiştir. Bu yaklaşım boşanmayı seçenek olmaktan çıkarırken öteki uçta boşanmayı tek çözüm olarak görmek yer alır. İnsan Değer Psikoloji ekibinde alanında deneyimli ve profesyonel uzmanlarımız çiftleri evlilik sorunlarının kökenlerini anlama ve sorun çözme becerileri konusunda desteklerken ‘boşanma karşıtı’ ya da ‘boşanma yanlısı’ bir tutum izlemek yerine evlilik sorunlarının dinamiklerini anlama ve boşanmayı bir çözüm olarak değil bir seçenek olarak görme ve yeri geldiğinde bu yönde seçim yapmanın sorumluluğunu alma üzerinde çalışırlar.

Tarafsızlık, güvenilirlik, netlik ve profesyonellik ilkelerine dayalı olarak manevi değerlerine duyarlı bir çerçevede evlilik sorunlarınıza rehberlik etmesini istediğiniz uzmanlarımızla evlilik sorunlarınız ‘sorun’ olmaktan çıksın, evliliğiniz dünyadaki  güzelliğine huzurlu limanınıza dönüşsün!

Duygu Odaklı Çift Terapisi

Duygu odaklı çift terapisi uygulamalarında; çiftlerin güncel iletişim ve etkileşim döngülerinde yaşanan güçlükler bağlanma kuramı çerçevesinde ele alınmaktadır. Çiftlerin döngüsel olarak yaşadıkları sıkıntılar ile ilgili netleştirmeler gerçekleştirildikten sonra burada sıkıntılı olan döngülerin iyileştirilmesi için seanslarda öncelikle iletişim temelinde belli teknikler kullanılarak uygulamalar yapılmaktadır. Bu olumsuz etkileşim döngülerine müdahale edilmesinin ardından temelde çiftlerin ilişkideki duygusal ihtiyaçlarının ifade edilmesi ve karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Sistemik Çift Terapisi

Bu terapi modelinde çiftin problemleri, içinde bulundukları sistem bağlamında, sosyal ağlar içindeki etkileşimlerle değerlendirilirken,  bilişsel yaklaşım, çiftin birbirine yönelik tutum ve davranışlarının temelindeki düşünce biçimleri ve inanışların fark edilmesi, uyum bozucu olanların daha işlevsel olan düşüncelerle değiştirilmesi amacına hizmet eder. Davranışçı yaklaşımla çifte iletişim, çatışma çözme, öfke kontrol gibi alanlarda beceri kazandırmak hedeflenir.