İnsana Değer Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR
1.1. Satıcı:
Ünvanı : İnsana Değer Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
(Bundan böyle “İnsana Değer Psikoloji” olarak anılacaktır.)
Adres : 1465. Sok. İpekyolu Konutları A Blok No: 5/3 Çukurambar / Çankaya-ANKARA
Telefon : +90 535 962 28 35
E-Posta: info@insanadegerpsikoloji.com
 
1.2. Alıcı :
(Bundan sonra “Tüketici” olarak anılacaktır.)
Adı soyadı :
T.C. kimlik no :
Adresi :
Cep telefonu :
E-mail adresi :
 
2. TANIMLAR
İşbu Sözleşme metninde geçen;
Site : insanadegerpsikoloji.com adresinde bulunan web sitesini, veya satıcının belirleyeceği başka bir siteyi,
Sözleşme : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesini,
Hizmet : İnsana Değer Psikoloji tarafından işbu sözleşme kapsamında sunulacak uzaktan eğitim hizmetlerini,
Paket : Tüketici tarafından işbu sözleşme çerçevesinde seçilen uzaktan eğitim kapsamında Tüketiciye sunulacak hizmetleri ve dökümanları,
Kayıtlı Ders : Tüketicinin internet üzerinden kendi tercihine göre İnsana Değer Psikoloji'den satın aldığı ve paket bitişine kadar internet aracılığı ile faydalanabileceği sisteme kayıtlı olarak sunulan video dersleri ifade eder.
 
3. KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Tüketicinin Sitenin elektronik ortamında satın aldığı, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen eğitim paketinin teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun” ve ilgili “Mesafeli Satışlar Yönetmeliği” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
4. SÖZLEŞME KONUSU PAKET, ÖDEME ŞEKLİ ve PAKETİN KULLANIMI
Sözleşme konusu hizmetin adı, video adedi, temel nitelikleri, ödeme şekli ve kullanım bilgileri aşağıdaki şekildedir:
4.1. Paket Bilgileri;
Paket, işbu sözleşme çerçevesinde Tüketicinin kendi tercihine göre Değer Psikoloji'den satın aldığı ve belirli tarihe kadar internet aracılığıyla faydalanabildiği uzaktan eğitim kapsamındaki videoları ve dökümanları kapsar.4.2. Ödeme Şekilleri;
Paket, kredi kartı veya havale/EFT yöntemleriyle satın alınabilir. Tüketici satın aldığı paketin satış bedelini belirlediği ödeme şekli ile gerçekleştirmekle yükümlüdür.
Tüketici, seçmiş olduğu ödeme yöntemiyle ilgili işlem yaptığı banka ile yaşanması muhtemel sorunlardan tamamen kendisi sorumludur. Kredi kartı ile taksitli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. Paketin Kullanımı;
a) Tüketicinin sözleşme konusu hizmetten faydalanabilmesi için İnsana Değer Psikoloji sitesinde yer alan üyelik ve satış işlemlerini tamamlaması ve bu kapsamda satış sözleşmesiyle ilgili maddeleri okuyup ilgili onay alanlarını işaretlemesi gereklidir.
b) Tüketici satın alma işlemini tamamladığında, işbu sözleşmenin ilgili bölümlerinde açıkça belirtilen temel nitelikler, satış fiyatı ve ödeme şekli ile kullanıma ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmiş olur.
c) Sözleşmeyi kabul eden ve ücretini ödeyen Tüketici, sözleşme bitişine kadar paket kullanım hakkına sahiptir.
d) Sözleşme konusu video ders hizmetinin aynı anda çok sayıda farklı kullanıcı tarafından izlenmesi halinde Tüketici, İnsana Değer Psikoloji tarafından uyarılır; uyarıların dikkate alınmaması durumunda ilgili Tüketicinin söz konusu hizmetten faydalanma hakkı iptal edilebilir.
e) Sözleşme konusu video ders hizmet sunumunda, kullanıcı bilgisayar IP numarası kayıt altına alınarak, herhangi bir yanlış kullanım durumunda sorumlu IP sahibi savcılığa bildirilerek, hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 
5. GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI
Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistikî bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri Tüketici tarafından İnsana Değer Psikoloji'ye bildirilecektir.
 
6. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için İnsana Değer Psikolojinin veya Tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Ankara Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

7. YÜRÜRLÜK
7.1. Tüketicinin İnsana Değer Psikoloji internet sitesinde sözleşmeyi kabul etmesi ve ücretini ödemesinden sonra sözleşme yürürlüğe girmiş olur ve taraflar açısından hüküm ve sonuç doğurur.
7.2. İşbu sözleşmede İnsana Değer Psikoloji'den yüklenmiş olduğu paket teslimi edimi, satın alınan eğitim paketinin bitişine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren İnsana Değer Psikolojinin ifa yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmaktadır.
 
Tüketici, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme metnini elektronik ortamda teyit etmekle, ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.