Sıkça Sorulan Sorular

1- Psikolog, uzman psikolog, klinik psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışman, aile danışmanı, pedagog, sosyal hizmet uzmanı, psikoterapist, doktor psikolog kimdir?

Psikolog:
Ülkemizde YÖK ile denkliği bulunan ve örgün eğitim veren üniversitelerin dört yıllık Psikoloji Bölümü’nden mezun olan kişilere Psikolog ünvanı verilmektedir. Diğer bir deyişle Psikoloji alanında dört yıllık örgün eğitim almış, Psikoloji bilimine dair temel bilimsel eğitime sahip kişiler Psikolog olarak adlandırılır. Psikologlar doktor değildir.

Uzman Psikolog:
Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Endüstri Psikolojisi gibi alanlarda yüksek lisans yani master derecesi almış kişilere verilen ünvandır.

Uzman Klinik Psikolog:
Psikoloji lisans eğitiminden sonra iki yıllık Klinik Psikoloji master programını, süpervizyon ve klinik stajıyla birlikte tamamlayarak psikoterapi yapma yetkinliğini kazanmış kişilere verilen ünvandır. Yüksek lisans programını Tezli olarak tamamlayanlar Uzman Klinik Psikolog, tezsiz Klinik Psikoloji yüksek lisans programı tamamlayanlar ise Klinik Psikolog olarak adlandırılırlar.

Psikiyatrist:
Tıp fakültesindeki 6 yıllık pratisyenlik eğitiminden mezun olduktan sonra dört yıllık uzmanlığını Psikiyatri alanında yapan Tıp Doktoru’dur. Tıp eğitimlerine ek olarak terapi eğitimi aldıklarında psikoterapi de yaparlar. Hastane ve muayenehanede ruhsal hastalık tanısı ve tedavileri gerçekleştirirler.

Psikolojik Danışman:
Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde yer alan dört yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olan kişilere verilen ünvandır.

Aile Danışmanı:
Hangi lisans bölümünden (açık öğretim veya örgün eğitim olabilir) mezun olduğuna bakılmaksızın üniversitelerin veya özel kurumların Aile Danışmanlık eğitimlerini tamamlayan kişilere verilen ünvandır.

Pedagog:
Ülkemizde, Pedagoji bölümü yoktur. Genel olarak çocuk psikoloğu ile karıştırılan pedagoglar Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olarak Milli Eğitim tarafından ‘pedagog’ kadrosuna atanırlar. Türk Dil Kurumu tanımlamasına göre ‘eğitim bilimci’ olan pedagogların eğitim ve çalışma alanı ülkemizde tanımlanmadığı için psikoloji, psikolojik danışmanlık veya çocuk gelişimi bölümlerinden mezun kişilerin yüksek lisansını çocuk psikolojisi veya gelişimi alanlarında yapmış olmaları ‘pegagoji’ alanının dünyada yaygın olan uygulamaları için gereklilik oluşturmaktadır. Çocukların gelişimi ve gelişimsel süreçlerine bağlı yaşanan sorunlarda aileye rehberlik yapmak pedagogların uygulama alanıdır. Psikoterapist değillerdir.

Sosyal Hizmet Uzmanı:
Örgün ya da açık öğretim programlarının dört yıllık Sosyal Hizmet bölümlerinden mezun olan kişilere verilen ünvandır. Sosyal çalışmacı olarak da ifade edilen bu görevde yardıma ihtiyaç duyan kadın, erken ve çocukların yardım ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli bağlantıların sağlanması ve kişinin bu konuda desteklenmesi başta olmak üzere geniş bir alanda özellikle ruh sağlığı ekibinin bir parçası olarak görev yaparlar. Ruh sağlığı uzmanı değildirler.

Psikoterapist:
Terapi eğitimleri almış ve belli bir ekolda terapi uygulama becerileri kullanan kişilerdir. Ülkemizde lisans eğitimi psikoloji veya psikiyatri olmadığı halde örneğin sosyoloji veya eğitim fakültelerinden mezun olan kişiler online olarak psikoterapi eğitimi alarak ‘Psikoterapist’ ünvanını kullanabilmektedir. Bu tür durumlarda kişinin üniversiteden mezun olduğu bölümün araştırılması ve psikoloji veya psikiyatri uzmanlığı olan ya da klinik psikoloji alanında doktorasını yapmış olması gibi kriterleri dikkate almak önemlidir.

Doktor Psikolog:
Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra herhangi bir bölümde doktora yapmış olan kişilere verilen ünvandır. Eğer doktora programını psikoterapi uzmanlığına odaklanan Klinik Psikoloji bölümünde yapmışsa ‘Doktor Klinik Psikolog’ olarak adlandırılır.