Bilinçli Farkındalık Nedir?

Ego kendini zaman ve mekan üzerinden tanımlayan bir mekanizmaya sahip, bu nedenle geçmiş ve gelecek zamanın farkında olmak oldukça önemlidir. Ancak geçmişte veya gelecekte yaşamak bu farkındalığın bozulmaya dönüşmüş halidir.

Geçmişin olumsuz anıları, gelecekle ilgili vehimler ve kaygılar kişinin var olan andaki deneyiminin önüne geçiyorsa depresyon ve kaygı bozukluklarına kapı aralanmış demektir. Genelleyecek olursak son 50 yıl hem dünyada hem ülkemizde ruh sağlığı problemlerinin ciddi ivme kazandığı dönemlerdir. Peki sorun ne? Neden zaman farkındalığı önemli?

İnsanın içinde bulunduğu anın deneyimine vakıf olabilmesi yani anı yaşayabilmesi belki de son 200 yıldır en çok mahrumiyet yaşanılan durumlardan biri.Sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte insan hem kendi doğasından/fıtratından hem de doğadan uzaklaştı. Bunun sonucunda hem kendine hem tabiata yabancılaştı. Beş duyusunu hayatın her anında kullanmaktan çok kitle üretimine zihinsel ve motor işlevlerle katılmak ve kalan zamanında mümkünse varoluşsal meselelerle uğraşmadan tüketmek üzere yönlendirilen insan zaman içinde hislerinin gücünü, sezgilerini, duygularını köreltti. Aklın kontrolünde yaşayan insanın duygularına ve hislerine körleşmesi düşünce düzeyinde sorunları beraberinde getirdi. Geçmiş ve gelecek üzerine durmaksızın düşünmek ve bu düşüncelerin kişinin gerçeği haline gelmesi ise insanın ‘anı deneyimlemek’ten yoksun hale getirdi. Öyle ki son on yıldır en popüler ruh sağlığı güçlendirme tekniklerinden biri “Bilinçli Farkındalık” (mindfullness) oldu. Doğu öğretileriyle Batının insan psikolojisinde açtığı sorunları giderme gayreti olan Bilinçli Farkındalık içinde bulunduğumuz anda her ne ile meşgulsek sadece orada ve o anda onunla hemhal olmayı insanlara yeniden öğretmeye yönelik teknikler içeriyor. Anda kalmak/ kalabilmek beraberinde zihni susturmaya doğru bir yol açtığından kimi insanlar İçin oldukça faydalı oluyor.

Bilinçli Farkındalık olumsuz düşünceleri bastırmaya veya yok saymaya değil otomatik düşüncenin kendi akışına bırakılması ve bilinçli düşüncenin farkında olunmak istenen şeye veya deneyime getirilmesini içeriyor.

Bilinçli farkındalıkla yediğiniz yemek daha lezzetli, içtiğiniz çayın bir bardağı bile doyum İçin yeterli olabiliyor. İçinde bulunulan vakitteki deneyime tüm varlığınızla vakıf olmak insana daha berrak düşünme ve daha sağlıklı kararlar alma noktasında da destek olabiliyor.