Daha Kolay Hayır Diyebilmek İster Misiniz?

Hayır Demek Nasıl Kolaylaşır?

Hayır demenize engel olan faktörleri tespit ederseniz çözümün basamakları da ortaya çıkmış olur. Eğer yıkıcı çocukluk travmalarınız yoksa, düşünce ve duygularınızı birbirinden ayrıştırabiliyorsanız ve davranış kararı alabiliyorsanız bazı küçük adımlarla hayır demek kolaylaşır ancak travmatik örselenme nedeniyle hayır diyememek gibi durumlar yaşandıysanız önereceklerim tek başına işe yaramayabilir.

Hayır demeyi kolaylaştırmak için küçük bir uygulama yapabiliriz.

Öncelikle bir kalem ve kağıt alın, zihninize hayır diyemediğiniz en son olayı getirin ve bunu not edin.( Örneğin ödünç vermek istemediğiniz bir eşyanızın istenmesi.) Daha sonra Hayır diyememe durumuna gelmeden hemen önce hangi duyguyu hissettiğinizi fark edin, öfke mi, kaygı mı, utanç mı?

Son olarak duygularınızı harekete geçiren olumsuz otomatik düşüncelerinizi fark edin. Örneğin ‘şimdi vermezsem ne kadar cimri diyecekler’, ‘vermezsem bana kırılır vb.’

Tespit ettiğiniz düşünceler hayır demeye engel olan bazı düşünce hatalarını içermektedir. İki düşüncede de Zihin Okuma ve Hatalı Falcılık dediğimiz düşünce hatası kişinin olup bitene yanlış anlamlar yüklemesine ve hissettiği olumsuz duygu ile ‘Hayır’ demekten kaçınmasına neden olmaktadır.

Buradan da anlaşıldığı gibi kişinin kendisinden bir şey istediğinde ne yapması gerektiğine dair kararı sağlıksız bir değerlendirme ile gerçekleşmektedir. Peki gerçek nedir? Aslında kendisinden isteneni vermezse karşısındakinin ne düşüneceğini veya hissedeceğini kimsenin bilmemesidir. Belki de isteyen kendini “hayır”cevabına zaten hazırlamıştır ve bundan hiç etkilenmeyecektir. Dolayısıyla hayır demeyi seçerken dikkatinizi karşınızdakinin ne düşüneceği hakkındaki düşüncelerinize değil o durumda sizin için neyin uygun veya doğru olduğuna verirseniz, sağlıklı düşüncelerle hareket ederseniz sağlıklı “hayır” ile sağlıklı sınırlar oluşturursunuz. Gerçekte “hayır” demek sadece “hayır” demektir. Hepsi bu!