Duyguları Hissetmek Neden Önemli?

İngilizce ‘emotion’ kelimesi duygu anlamına gelir. Bu kelimeyi e-motion olarak böldüğümüzde e enerjiyi, motion da hareketi ifade eder dolayısıyla duygu hareket halindeki enerji veya harekete geçiren enerji olduğunu söyleyebiliriz . Duygu insanı eyleme sevk eder ve bu eylemlerle yaşamımızı şekillendiririz. Eğer bu enerjiyi bloke eder ve duyguyu hissetmezsek ne olur? Duyguyu hissetmemek veya hissetmekten kendimizi alıkoymak uzun yola çıktığımız arabanın benzin göstergesine bakmadan yola devam et etmektir. En olmadık zamanda yolda kalabilirsiniz. Duyguları hissetme blokajının sonucunda genellikle bedensel veya duygusal olarak aniden gelişen rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bir anda beliniz tutulur, başınıza aniden bir ağrı saplanır, bir gece nefessiz kalarak yataktan sıçrarsınız…bloke edilen duygu birikmiş ve hastalık olarak taşmıştır!

Duygu bilgidir…bize yaşadığımız hayatın iç alemimizdeki yansıması hakkında fikir verir. Üzüldüğümüzde kıymet verdiğimiz bir kaybımız var demektir, sinirlendiğimizde sınırlarımız ihlal edilmiş olabilir, korktuğumuzda tehdit olarak algıladığımız bir şey var demektir. Duygular üzerinden bize gelen bilgiyi okurken akıl süzgecinden geçirip objektif ve sübjektif verileri ayırt etmek gerekir.

Örneğin her korku gerçek bir tehlikenin varlığını göstermez ancak algılanan bir tehlike olduğuna işaret eder. Bu algılanan tehlike gerçek bir zarara neden olacaksa kişinin kendini koruyacak tedbirleri alması gerekir ancak bu zarar sadece bir felaketleştirme düşüncesine dayalı ise gerekli olan kişinin gerçek ve düşünce arasındaki ayrımı fark etmesidir.

Duyguları hissetmek, adlandırmak ve yönetmek sağlıklı bir yetişkin olmanın gereğidir. Duygusuz bir hayat insanı en temel hayatiyet özelliğinden mahrum bırakır.