En Kolay Kendi Kendine Yardım Tekniği Nedir?

Natalie Goldberg’in güzel bir tespiti var: İster günlük tutmak için ister rahatlamak için yazın önemli değil, önemli olan yazarken zihninizle ilişkide olmanız. Evet gün içinde zihnimizden binlerce düşünce akıp geçiyor. Biz ise o akıntının sesini ruh halimiz iyiyse tatlı bir su şırıltısı eğer modumuz kötüyse bunaltan bir uğultu veya korkutan bir fırtına sesi olarak duyuyoruz ancak zihnimizin sesine kulak kesilmiyoruz. Yazmak bu anlamda, kişinin zihnine ‘şimdi sıra sende, seni dinliyor ve sesini kelimelere döküyorum’ demektir. Yazmanın insan psikolojisine olumlu etkisi her geçen gün yeni araştırma bulgularıyla destekleniyor. Örneği UCLA psikologlarının yaptığı bir araştırmada yazmanın olumsuz duyguları hafiflettiği bulunmuş. Birçok araştırma da benzeri sonuçlara işaret ediyor: yazmak modunuzu iyileştirir, refah duygunuzu artırır, önemli bir olaydan önce (sınav gibi) yaşanan depresyon veya kaygı belirtilerini azaltır, travma sonrasında zihne sokulan olumsuz düşünceleri, görüntüleri ve kaçınma semptomlarını giderir şeklinde bulgular mevcut. Günlük kaydının özellikle travma öyküsü olanlar için yararlı olduğu belirtiliyor.