Evlilikleri Bitiren Nedenler

Çift İlişkisinde Mahşerin Dört Atlısı: Dr. Johnn ve Julia Gottman 3000 den fazla çiftle çalışarak evlilikleri nelerin bitirdiğini saptamıştır. Çiftlerin davranışlarını, kendi yöntemleriyle gözlemleyerek, ilk 5 yıl içinde evliliklerini sürdüreceklerini yada boşanacaklarını tahmin eder. Bu tahmini % 97 oranında doğru çıkar. Gözlemlediği çiftlerin diyaloglarında sert başlangıç ve beden dilleri gibi kriterleri gözlemlerken ayrıca “mahşerin 4 atlısını” kullanıp kullanmadıklarına bakar. Mahşerin 4 Atlısı nı şöyle ifade eder:

1. Atlı – Eleştiri:

Eşinizin hatalarına odaklanma ve hataları eşinizin kişiliğine ve karakterine yönelik olmsuz sözler dahilinde ifade etme şeklidir.Eşinizin bazı davranışlarına yönelik yakınmalarınız olabilir ancak yakınma sadece belli bir davranışa yöneliktir; eleştiri ise daha genelleme içerir. Örneğin “dün gün boyunca beni aramadığın için üzüldüm” yakınmadır. “ beni hiç umursamıyorsun, sorumsuzun tekisin, çok mu zor bana 2 dk ayırmak “ eleştiridir.

2. Atlı – Hor görme:

İğneleme, kuşkuculuk, sıfat yakıştırma, küçümseme, alay etme horgörme biçimleridir. Horgörme uzlaşma yerine daha çok çatışmaya yol açar.

3. Atlı – Savunma:

Kişinin eşini anlamaya çalışmadan sürekli kendisini savunmasıdır. Savunma bir çeşit karşı tarafı suçlama biçimi olduğundan, söylenen asıl şey “ sorun bende değil, sende” dir. Böylece savunmacılık çatışmayı tırmandırır.

4. Atlı – Duvar Örme:

Duvar örme diğer 3 atlıya kıyasla evliliğin daha sonraki aşamalarında yaşanır. Eşlerden birinin konuşmaya yada sorunu çözmeye çalışırken diğerinin sessiz kalması, başka yöne bakması, konuşmaktan bir şekilde kaçmasıdır. Birisi konuşurken diğerinin sessizliği “ yok sayılmak, önemsenmemek” anlamına gelir ve öfkeyi tırmandırır.