İnsan Zihnindeki Katmanlar: Öz Benlik ve Yanlarımız

İnsan zihni çok katmanlı bir yapıya sahiptir ve sistem modeli ile işler. Parçalar sistemin unsurlarıdır ancak sistem parçaların bütününden daha fazlasıdır. Kişiliğimiz de bu sistemin bir parçası olarak alt kişilikler şeklinde yapılanmaktadır. Gündelik hayatımızı sürdürürken düşünce, duygu ve davranışlarımız baskın kişilik yapımız tarafından yönetilirken belirli durumlar, olaylar veya kişiler alt kişiliklerimizi diğer bir deyişle -yanlarımızı- harekete geçirebilir. Bu yanlarımızı başa çıkılması zor durumlarda bilindışı olarak oluşmuş ve bizi korumaya yönelik çalışan yapılardır. İçimizde bir çocuk, bir bebek, bir nine, bir yargıçla yaşıyor olabiliriz. Bir sunum yapacağımız zaman içimizdeki çocuk direksiyona geçip arabayı durdurabilir, bir yargıç kontrolü aldığında küçük bir hata için kendimizi acımasızca eleştirebiliriz.Görünüşte bize zarar veriyor gibi görünen bu durumlarda sistemi kontrol altına alan yönetici aslında bizim adımıza bir felaketi önlüyor olabilir.Sorun alt kişiliklerin bulduğu çözümlerin içinde bulunduğumuz yaşa ve koşullara uymamasıdır. Üç yaşında düşmemek için durmak işlevselken öğrenci kimliğinde durmak başarısızlık getirir ve işlevselliğimizi kaybettirir.

Tüm bunların karşısında Özbenliğimiz veya Self bize ihtiyacımız olan bakım ve şefkati veren bir kaynak olarak yine içimizdedir. Sorun yanlarımızın zaman içinde artan olumsuz düşünce,duygu ve durum yükleriyle sistemdeki dengeyi bozması ve Öz benliğin veya Self’in bu yanlarımız tarafından örtülmesidir. Bunu güneşin önüne geçen kocaman bir karabulut gibi düşünebiliriz. Özbenlikle temasta iken yanlarımıza dışardan bakmak ve onlara bakım vermek, onları yüklerinden kurtarmak mümkün. İçsel Aile Sistemleri Terapisi bu anlamda oldukça etkili ve derinlerde işleyen bir sistem sunuyor. Bize düşen değişim kararı ve kararlılığı, sonuç alabilmek için o kadar çok yol var ki!