Kendiniz İçin Yardım İstemekte Zorlanıyor Musunuz?

Kendisi için istemek birçok kişi için oldukça büyük bir sorun olabilmektedir. Doğru zamanda uygun kaynaklardan yardım istemekten kaçınma veya isteyememe birçok sorunun büyümesine yol açtığı gibi yardım almayanın hayatını gereğinden fazla zorlaştırmaktadır.

Kendisi için isteyememek bir sorun mudur? Evet. Peki, kendisi için istememek, kendi yağı ile kavrulmak için son raddeye kadar dayanmak bir sorun mudur? Evet.

İstemek kişinin kendini bilmesi ile ilgili bir durumdur. Kişi kendi güçlü ve zayıf taraflarına dair bir farkındalığa sahip olduğunda aynı zamanda sınırlarına dair de bir içgörüye ulaşmış demektir.Bunun sonucunda neye tek başına gücünün yetmeyeceğini ve ne zaman destek alması gerektiğini de bilir. Geriye kalan tek şey eylemek geçmek yani istemektir.

Yardım istediğinizde kendi sınırlılıklarınızı ve sınırlarınızı kabul eder ve ilan edersiniz. Bu sizi aciz ve güçsüz yapmaz tam tersine farkındalığı olan ve içsel kaynakları kadar çevresel kaynakları da kullanmayı bilen bir birey yapar.

İstemek aynı zamanda bağları güçlendirir. İnsanlara size destek olma fırsatı verdiğinizde onlara yakınlık ve samimiyet kapılarınızı açmış olursunuz.

Peki neden bazı insanlar için yardım istemek yardım etmekten daha zordur?

1-Yardım istemek ilişkilerde yakınlaşmayı getirebileceğinden yakınlaşmaktan kaçınmak isteyen kişiler aynı zamanda istemekten de kaçınmaktadırlar. Dolayısıyla buradaki asıl sorun ilişkilerle sağlıklı sınır oluşturamama korkusu veya kontrol kaybı korkusu ile yaşanan bir kaçınma durumudur.

2-Yardım istemenin bir acziyetle yardım etmenin ise güçlü olmakla bağlantılı olduğunu düşünmek de istemek yerine vermeyi tercih etmeye neden olmaktadır.

3- Başkalarının ihtiyaçlarını fark etmeye odaklı yaşarken kendi ihtiyaçlarını yok saymak ve önemsememek de vermeyi önceleyip almayı engelleyen bir durumdur. Özellikle kurtarıcı rolündeki kişilerde görülen bu durum çocukluk döneminde fiziksel, duygusal, sosyal ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili ihmal veya yoksunluk söz konusu olduğunda görülür.

4- Yardım almanın tembellik veya bencillik, yardım etmenin ise erdemlilikle ilgili olduğuna inanmak da kişinin yardım istemekten kaçınmasına neden olabilmektedir.