Psikolojik Değerlendirme / Zeka Testleri

Ruh sağlığı bozulmalarını ölçebilmek  mutlak sonuçların sağlanması mümkün olmasa da bazı testlerle olasılıkları fark etmeyi ve sorunların kümelendiği alanı tespit etme açısından önemlidir.

Merkezimizde bu konuda mizaç testleri, MMPI kişilik testi ve zeka testleri uygulanmaktadır.