Sağlıklı Ailelerin 10 Temel Özelliği

1.Sağlıklı ailelerde etkili iletişim becerileri gelişmiştir. Sözlü ve sözlü olmayan mesajlar önemsenir ve dikkate alınır.

2.Sorunlar karşısında sessizliğe bürünmek ya da görmezden gelmek yerine, sorunlar açıkça konuşulur, tartışılır ve çözüme kavuşturulur.

3.Sağlıklı aileler birbirleriyle zaman geçirmeye isteklidirler. Birlikte hoşça vakit geçirirken, duygu-düşünce ve yaşantılar paylaşılır; ailedeki birlik ve bütünlük hissi güçlenir.

4.Aile üyelerinin arasında bağlılık vardır. Bağlılık, aile üyelerinin birbirine gerekli zamanı ve enerjiyi harcamalarını sağlayan en önemli etkendir ve bağlılık birbirinin kıymetini bilme ve takdir etme ile de daha da güçlenir.

5.Gerektiğinde fedakarlık yaparlar ve fedakarlık yapmaktan mutlu olurlar.

6.Eşitlikçi ve birbirlerini karşılıklı destekleyicidirler.

7.Duygularını birbirlerine rahatlıkla ifade ederler. Duygularını ifade ederken yargılanma, eleştirilme, etiketlenme kaygıları taşımadan birbirine güven duyarlar.

8.Sağlıklı ailelerde çiftler, elbirliği ile evliliklerindeki heyecanı canlı tutmak için çaba sarf ederler.

9.Her birey birbirinin gelişimini destekler, bunun için gerekli yardım ve fedakarlıktan kaçınmaz.

10.Sağlıklı ailelerde bireyler birbirinin düşünce, inanç ve görüşlerine katılmasalar da saygı duyarlar.