Sosyal İzolasyon Sürecinde Çocuklar ve Gençler Hangi Alanlarda Zorluk Yaşayabilirler?

Covid 19 salgın sürecinde çocuklarda ve gençlerde görülebilecek sorunlar şunlardır:

- Sosyal izolasyon ilişkili sıkıntılar: Evlerimize çekilmemizle birlikte çocukların da eski sosyal alışkanlıklarında değişimler oldu. Birçok çocuk çekirdek aile üyeleri dışındaki çevresiyle yüz yüze görüşememekte. Bu konuda çocukların etkilenme düzeyleri farklı olmaktadır. Kimi çocuk için bu süreç getirdiği olumsuzlukların yanında, aileleriyle ilk kez bu kadar çok zaman geçirme, paylaşımda bulunma imkanı sağladı.

- Fiziksel sağlıkla ilişkili zorluklar: Evde kalmak dolayısıyla çocukların fiziksel aktiviteleri de sınırlandı. Okul gibi hayatı düzenlemede etkili olan dış faktörlerin ortadan kalkmasıyla genellikle uyku ve yeme düzeninde bozulmalar oldu. Bu noktada aile içi yeni rutinlere ihtiyaç duyuluyor.

- Zamanlarını verimli değerlendirmeyle ilişkili zorluklar: Salgın sürecinde çocukların sorun yaşadığı bir diğer konu evde sıkılmak ve zamanını yönetmekte zorlanmak.

- Salgına ilişkin belirsizlik ve tehdit algısıyla ilişkili zorluklar: Salgın dolayısıyla hayat rutininde yaşanan beklenmedik değişiklikler ve kendisinin ve sevdiklerinin hastalanması ihtimali bu dönemde çocukların korku ve endişelerini artırmakta.