Sosyal İzolasyonda Okul Öncesi Çocuğunuzda Görülebilecek Değişiklikleri Biliyor Musunuz?

Salgın sürecinde ev içinde yaşanan önemli değişiklikler hemen her yaş grubundaki çocuk tarafından belirgin şekilde fark edilecektir. Anne babanın daha çok evde olması, dışarı çıkmada, olağan etkinlikleri sürdürmedeki sınırlılıklar, aile içinde daha kaygılı ve kontrolcü bir havanın olması çocuklar tarafından fark edilerek çeşitli duygusal tepkiler oluşturabilir. 0-6 yaş grubu çocuklar: Bu yaş grubunun ebeveyn bakımına daha çok ihtiyaç duyduğunu, bilişsel gelişimlerinin soyut konuları algılamakta, sebep sonuç ilişkileri kurmakta yetersiz olduğunu hatırlamak önem arz ediyor. Kaygılı süreçlerde bu yaş grubu çocuklarda görülebilecekler: -Ebeveyn bakımına duyulan ihtiyacın artmasıyla aşırı yapışma halleri -Şimdiye kadar edinmiş oldukları gelişimsel becerilerde kayıplar: Parmak emme gibi bebeksi davranışlar, tuvalet eğitiminde gerilemeler, konuşmada bebeksileşmeler veya kayıplar gibi gerileme davranışları çocuğun ihtiyacının bir yansıması olarak ortaya çıkar. -Yeni korkuların ortaya çıkması -Hareketlilik düzeyinde değişim -Uyku ve beslenme sorunları, -Ağlamalar, huzursuzluklar ve hırçınlıklar -Nedeni açıklanamayan bedensel yakınmalar -Yaşananları kendi davranışlarıyla ilişkilendirme: Bilişsel gelişim düzeyleri nedeniyle salgın dolayısıyla yaşananlardan kendi davranışları sorumlu tutma, örneğin çok yaramazlık yaptığım için annem hastalandı/dedem öldü gibi salgınla ilişkili sonuçları kendi davranışlarıyla ilişkilendirme görülebilir.