Yetişkin Erkek

Hissettiğiniz duyguları, zihninizden atamadığınız düşünceleri ya da bir türlü bırakamadığınız sağlıksız davranışları değiştirmek isterken kendinizi çıkmaz sokağa girmiş gibi hissedebilirsiniz. Yetişkin bir erken olarak yaşadığınız sıkıntıları arkadaşlarınıza ya da ailenize anlatmak birçok açıdan size uygun gelmeyebilir ya da bunun işe yaramadığını fark etmiş olabilirsiniz. Artık bir çözüm bulmanın zamanı geldi diyorsanız aradığınız kişi sorunlarınıza profesyonel bir açıdan sizi yargılamadan yaklaşıp size destek verecek bir psikoterapist olabilir. Hayatı dolu dolu yaşamak için kendinize koyduğunuz engelleri aşmanız yeterli! Geçmişte denediğiniz yollar artık işe yaramıyorsa yeni bir seçenek psikoterapi olabilir. Psikoterapi sadece bir konuşma değil belirli tekniklerle ilerleyen sonuç odaklı bir çalışmadır.  Aşağıda detayları sunulan tekniklerimizi inceleyerek neye ihtiyacınız olduğu konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme, oldukça etkili ve güçlü bir psikoterapi yöntemidir. EMDR teorisinin alt yapısını Adaptif Bilgi Modeli oluşturur. Bu modele göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, ses, imge, koku gibi bilgiler beynimiz tarafında işlenip ilgili ağlarla birleşerek öğrenmeyi gerçekleştirir. Travmatik veya fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem çalışamaz ve yeni bilgi işlenip mevcut sisteme entegre olamaz. Bu durumda, duyular, düşünceler, imgeler, sesler ve hatta beden duyumları işlenmeden olduğu hali ile depolanır. Sonuç olarak bugün yaşanan benzer deneyimler ile bu anılara dair alan tetiklenir ve kişi yaşadığı olumsuz deneyimin bir kısmını veya tamamını yeniden yaşıyormuşçasına etkilenir.

EMDR bakış açısına göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce ve davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar vardır. EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi kontrollü bir şekilde yapmasını sağlar. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi büyük travmalar yanında başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz deneyimler, şiddete maruz kalma durumları, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar EMDR’nin çalışma konusunu oluşturan işlenememiş anılar olarak kabul edilebilir.

EMDR terapisi sayesinde sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Ayrıca işlenmemiş anıların bir parçası olarak yerleşen olumsuz inanç ve duygular da dönüşür. Böylece yeni bakış açısı ile pozitif inançlar ve olumlu duygular ile kişinin kendisine, ilişkilerine ve dünyaya bakışı da olumlu yönde değişir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), gündelik hayatta işlevselliği bozan problemleri çözmede kullanılan uygulamali ve pratik bir yaklaşımıdır. BDT kısa süreli, hedefe yönelik bir psikoterapi tedavisidir. Amacı, insanların zorluklarinın arkasındaki düşünme veya davranışkaliplarinı değiştirmek ve böylece rahatsız edici duyguları yönetmek & değiştirmektir. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), 1000'den fazla araştırmada etkili olduğu bilimsel olarak gösterilen bir psikoterapidir.

Bireylerin kendileri için en önemli hedefleri belirlemelerine ve engelleri aşmalarına yardımcı olan, zamana duyarlı, yapılandırılmış, bir yaklaşımdır. BDT kişinin içinden çıkamadığı sorunların arkasında yatan olumsuz, işlevsel olmayan düşünce kalıplarını fark etmesini ve değiştirmesini sağlar.

BDT'de amaç olumlu düşünmek değil objektif, kanıta dayalı ve işlevsel düşünce ile eyleme geçmektir. BDT, uyku problemlerinden fobilere, madde bağımlılığından takıntılara varana kadar birçok konuda etkili sonuçlar vermektedir.

Temeli çocukluk ve ergenlik dönemine dayanan, yetişkin psikolojik sorunlarının açıklanması ve tedavisine yönelik bir psikoterapi modelidir. Şemalar, kendimizle, diğer insanlarla ve yaşamla ilişkimizde, davranışlarımıza yön veren temel psikolojik yapılardır. Çocukluk ve ergenlik döneminde, temel duygusal ihtiyaçların sağlıklı şekilde karşılanmaması şemaların oluşumunu şekillendirir. Söz konusu duygusal ihtiyaçlar şunlardır: güvenlik, bakım, kabul edilme, istikrar, rekabet, kimlik algısı, ihtiyaç ve duyguları ifade edebilme özgürlüğü, kendiliğindenlik ve oyun, özdenetimin oluşumunu teşvik eden gerçekçi sınırlar.

Şemalar, erken dönemdeki yaşantılarda, kişinin hayatta kalması, içinde bulunduğu duruma uyum sağlaması için gereklidir, işlevseldir. Ancak, çocukluk ve ergenlikte uyumu sağlayan bu yapılar, yetişkin yaşamında uyum bozucu, işlevsel olmayan başa çıkma yöntemlerine dönüşürler.

Şema terapi erken dönem yaşantılarının yetişkinlik dönemindeki etkilerini keşfetmeye ve değişime odaklanır. Temel amacı, yaşamının erken dönemlerinde temel duygusal ihtiyaçları karşılanmamış olan yetişkinlere, bu ihtiyaçlarını anlamaları ve kendi ihtiyaçlarını sakarşılamaları konusunda rehberlik yapmak ve yardımcı olmaktır.

Duygu odaklı bireysel terapi uygulamaları; psikolojik danışmanlık sürecinde seanslarda temel duyguların anlaşılması, ifade edilmesi ve seans esnasında deneyimlenmesinin ardından duyguların dönüştürülmesini içermektedir.

Duygu odaklı terapi uygulamalarında empatik yorumlama, empatik olumlama ve empatik irdeleme gibi teknikler danışman tarafından esas olarak uygulanmaktadır ve danışanın en temel duygusal ihtiyaçlarını anlayıp, ifade edebilmesi amaçlanmaktadır.

Hayatın ilk 6 yılı kişilik gelişimi için oldukça önemli kabul edilmektedir. 0-3 yaş arasında gerçekleşen ve ömür boyu gelişmeye devam eden bağlanma örüntüleri yani temelde hayatın ilk yıllarında kişilerin ebeveynleri ile olan ilişkisi bugün yetişkin yaşamında diğer insanlarla olan ilişkisini etkilemektedir. Bilinçdışı olarak gelişen davranış ve deneyimlerin bugüne etkilerine dair iç görü kazanılması amaçlanmaktadır.

Diyalektik Davranışçı Terapi