Yetişkin Kadın

Yetişkin bir kadın olarak iş, aile, eğitim ve sosyal hayattaki birçok rolde taşımakta zorlandığınız sorumluluklar, yürütemediğiniz ilişkiler ve kişisel iç çatışmalarınız olabilir. Hayatın gündelik zorluklarının üstüne eklenen bu unsurlar tahammül sınırını aştığında maddi ve manevi kayıplar başlar. Psikoterapi desteği yaşam akışınızın bozulmasını önleyerek güçlüklerle başa çıkmak için kendinize verebileceğiniz en etkili özbakımlardan biridir. Kadın olmanın neredeyse tamamen verici olmak olarak deneyimlendiği bir hayatınız varsa “alma”yı öğrenmeye psikolojik destek ihtiyacınızı karşılayarak başlayabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olacak çok farklı metotlarla çalışmaktayız. Uyguladığımız teknikleri incelediğinizde terapinin sadece konuşmaktan öte bir süreç olduğunu da fark edecek ve neye ihtiyacınız olduğu konusunda netlik kazanacaksınız.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), gündelik hayatta işlevselliği bozan problemleri çözmede kullanılan uygulamali ve pratik bir yaklaşımıdır.
BDT kısa süreli, hedefe yönelik bir psikoterapi tedavisidir. Amacı, insanların zorluklarinın arkasındaki düşünme veya davranışkaliplarinı değiştirmek ve böylece rahatsız edici duyguları yönetmek & değiştirmektir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), 1000'den fazla araştırmada etkili olduğu bilimsel olarak gösterilen bir psikoterapidir. Bireylerin kendileri için en önemli hedefleri belirlemelerine ve engelleri aşmalarına yardımcı olan, zamana duyarlı, yapılandırılmış,  bir yaklaşımdır.
BDT kişinin içinden çıkamadığı sorunların arkasında yatan olumsuz, işlevsel olmayan düşünce kalıplarını fark etmesini ve değiştirmesini sağlar. BDT'de amaç olumlu düşünmek değil objektif, kanıta dayalı ve işlevsel düşünce ile eyleme geçmektir.

BDT, uyku problemlerinden fobilere, madde bağımlılığından takıntılara varana kadar birçok konuda etkili sonuçlar vermektedir.

Kişide olumsuz izler bırakmış ve hala hayatını etkileyen olaylar travmatik olarak değerlendirilir. Doğal afetler, kaza ve kayıplar, savaş, taciz gibi travma denilince akla gelen olayların yanı sıra, aile, okul, iş hayatı ve sosyal ilişkilerdeki olumsuz yaşantılar da kimi zaman travmatik olabilir. Açılımı göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olan EMDR, travmatik anıları işlemek için sık kullanılan, etkili bir terapi yaklaşımıdır. Görsel, dokunsal veya işitsel çift yönlü uyarımın sağlanmasıyla beyin lobları arasındaki etkileşimin artırılması, zihnin kendi bilgi işleme sistemini harekete geçirerek travmatik yaşantıların işlenmesi amaçlanır. EMDR, depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları gibi farklı psikolojik rahatsızlıklarla başa çıkmada da kullanılan bir yaklaşımdır.
 
EMDR, fiziksel engel, hastalık, şehir dışına yerleşme ve şuanda yaşadığımız salgın gibi yüz yüze görüşmenin sağlanamadığı durumlarda online olarak da etkili bir şekilde uygulanabilir. Online EMDR uygulamasında çift yönlü uyarım için terapistin görsel uyarım sağlaması, danışanın dokunsal uyarım sağlaması, uygulama ve videolardan yararlanma gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. Süreç içinde olumsuz duygu, düşünce, beden duyumlarının ortaya çıkabileceği bu terapi yaklaşımını online olarak yürütürken, bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip terapistlerin tercih edilmesi önemlidir.

Kalp Merkezli Hipnoterapi, Amerika’daki Wellness Enstitüsü’nün oluşturduğu ileri tekniklerle zenginleştirilmiş bir hipnoterapi modelidir. Klasik Klinik Hipnoterapi’den farkı zihni, duyguları ve bedeni aynı anda terapi içinde kullanmasıdır. Bu sebeple telkinlerle çalışan klasik hipnoterapiden farklı deneyimsel bir terapidir. Çalışmalar sırasında akıl, duygular ve beden ile insanı bir bütün olarak ele aldığı için iyileştirici etkisi çok daha güçlüdür.

Bu terapi yaklaşımında terapist danışanını güvenilir ve ekin yöntemlerle sorunun kaynağına götürür. Tam da sorunun kaynağında, travma ile çalışıp sıkışmış duyguları boşaltmasını sağlar. Sonrasında uygulanan iyileştirici tekniklerle süreç tamamlanmış olur.

Kalp Merkezli Hipnoterapi, diğer tüm terapiler gibi yetkin bir terapist tarafından, ihtiyaç görülmesi durumunda terapistin kararı ile devam eden terapi sürecinde uygulanır. Terapi sürecinde oldukça etkili ve destekleyici bir yöntemdir.